Mikä on Lions Club?

Lions Club on kansainvälinen poliittisesti sitoutumaton palvelujärjestö, johon kuuluu yli 1,4 miljoonaa jäsentä 200 eri maassa. Järjestön nimi muodostuu sanoista Liberty, Intelligence, Our Nations’ Safety, joka kääntyy suomeksi Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville.

Järjestön missio on tarjota paikallisjärjestöille, vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneille mahdollisuus hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen, yhteisöjen vahvistamiseen, rauhan edistämiseen sekä ihmisten humanitaariseen auttamiseen.

Järjestön motto on We serve.

Käsiä pitämässä toisistansa kiinni

Lions Club on laatinut järjestölleen niin kutsutut Lions-tavoitteet

 • Yhteisymmärryksen luominen ja ylläpitäminen maailman kansojen kesken
 • Hyvän hallitsemisen ja kansalaisoikeuksien edistäminen
 • Aktiviisen harrastuneisuuden osoittaminen yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista, sivistyksellistä sekä siveellistä menestystä kohden.
 • Klubien yhdistäminen ystävyyden, ryhmähengen ja yhteisymmärryksen avulla.
 • Antaa mahdollisuus vapaaseen keskusteluun yhteiskunnallisista asioista
 • Kannustaa palvelunhaluisia ihmisiä työhön yhteisön hyväksi ilman henkilökohtaista rahallista hyötyä.
Eri taustaisia miehiä yhdessä ja pitämässä toisiaan kädestään kiinni

Lions Clubin historiaa

Perustaminen ja leviäminen Yhdysvaltojen ulkopuolelle

Lions Club perustettiin Evansvillessä Yhdysvalloissa vuonna 1916. Järjestön perustaja oli William Perry Woods. Myöhemmin järjestö kasvoi maailmanlaajuiseksi organisaatioksi Melvin Jonesin johdolla.

Järjestön keulahahmona pidetty Jones oli chicagolainen liikemies, joka yhdessä liikekumppaniensa kanssa päätti laajentaa toimintaansa myös yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Jonesin yrittäjäyhteisö Business Circle of Chicago yhdisti voimansa useiden vastaavien yhdysvaltalaisten järjestöjen kanssa.

Kansallisen yhdistyksen perustamisen taustalla oli ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat ongelmat sekä valtavalla volyymillä kiihtyvä teollistuminen.

Myöhemmin vuonna 1917 Dallasissa pidetyssä kokouksessa muodostui useasta pienemmästä järjestöstä koostuva International Association of Lion’s Clubs.

Vuonna 1920 Lions Clubista kehittyi kansainvälinen organisaatio, kun ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolinen paikallisjärjestö perustettiin Kanadaan. Tähän aikaan Lions Club oli jo levinnyt 23 osavaltioon ja kerännyt yli 600 aktiivista jäsentä.

Knights of the Blind – Taistelu sokeutta vastaan

Vuodesta 1925 lähtien yhdeksi Lions Clubin päätavoitteista nousi kansainvälinen sokeuden ehkäiseminen ja parantaminen. Tämän taustalla on kuuluisan Helen Kellerin osallistuminen järjestön kansainväliseen konferenssiin haastaen Lions Clubin liittymään taisteluun sokeutta vastaan.

Tästä alkoi yksi Lions Clubin historian suurimmista ja pitkäkestoisimmista projekteista, joka on auttanut satoja miljoonia ihmisiä ympäri maailman.

Myöhemmin vuonna 1990 järjestö lanseerasi SightFirst-kampanjan, jonka tavoitteena oli sokeuden parantaminen ja ennaltaehkäisy vielä aikaisempaa laajemmassa skaalassa. Yli 30 vuotta kestänyt projekti on auttanut lähes 500 miljoonaa ihmistä.

Kansojen yhdistyminen – Yhteistyö YK:n kanssa

Toisen maailmansodan jälkeen Lions Club yhdessä muiden järjestöjen kanssa edisti YK:n NGO (Non-Global Organisations) -siiven muodostamista.

Lions Clubin ja YK:n yhteistyön tavoitteena on maailmanrauhan ylläpitäminen. Lion’s Clubin ja YK:n yhteistyö on jatkuu vielä tänäkin päivänä, yhdistäen maailman kansakuntia kohti parempaa tulevaisuutta.

Lions Club tänä päivänä

Nykyään Lions Club toimii yli 200 valtiossa yli 46 000 paikallisjärjestön voimin. Jäsenmäärä on rikkomassa 1,5 miljoonan rajapyykkiä.

Lions Club on laajentunut myös pienempiin alajärjestöihin, kuten Leo Clubeihin, Lioness Clubeihin, Lion Clubeihin sekä Campus Lion Clubeihin. Alajärjestöt ovat suurimmaksi osaksi lasten ja nuorten järjestöjä.

Lions Club Suomessa

Suomen Lions-historia ulottuu 1950-luvulle, jolloin Suomeen perustettiin ensimmäinen paikallisjärjestö. Vuonna 1960 perustettiin kattojärjestö Suomen Lions-liitto, jonka tavoitteena on edistää paikallisjärjestöjen yhteistyötä, järjestää maanlaajuisia kampanjoita sekä tukea klubien toimintaa Suomessa.

Suomen Lions-liitto järjestää koulutuksia ja valmennuksia, vastaa suomen paikallisklubien toiminnasta ja yhteistyöstä sekä järjestää nuorisovaihtoja. Suomen kattojärjestö huolehtii myös kansainvälisestä yhteistyöstä ja Lions-piirien toiminnasta.

Suomi lukeutuu Lions Clubin aktiivisimpiin jäsenmaihin yli 800 paikallisjärjestöllä sekä yli 18 000 tuhannella jäsenellä. Suomi on Euroopan neljänneksi suurin, ja koko maailman 18. suurin jäsenvaltio.

Suomen Lions-liiton arvot ja missio

Suomen Lions-liiton arvot päätettiin vuoden 2012 vuosikokouksessa. Suomen Lions-toiminnan missio on palvella apua tarvitsevia yhteistyölähtöisesti.

Suomen Lions-liiton arvot:

 • Luotettavuus: Suomen Lionsklubien jäseniä yhdistää rehellisyys, vastuullisuus sekä oikeudenmukaisuus
 • Ihmisläheisyys: Jäsenet ovat suvaitsevaisia ja huolehtivat lähimmäisistään. Ystävyys ei ole välikappale vaan tavoite.
 • Palveluhalu: Jäsenillä on aito halu tarjota apua sitä tarvitseville, osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin sekä taata nuorille parempi tulevaisuus.
 • Talkoohenki: Kaikki puhaltavat yhteen hiileen auttaessa lähimmäistä. Jäsenet toimivat yhdessä muidenkin vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa.
 • Paikallisuus: Järjestöt pitävät paikallista yhteisöä ja ympäristöä etusijalla.
 • Kansainvälisyys: Jäsenet osallistuvat kansainvälisiin projekteihin mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Suomen Lions-liiton sisäinen päätöksenteko

Suomen Lions-toiminnan päätökset tehdään vuosikokouksissa, joihin osallistuu jokaisen suomalaisen paikallisjärjestön edustajia. Lions-liiton sisällä päätäntävaltaa käyttää kuvernöörineuvosto, johon kuuluu kaikkien paikallisjärjestöjen johtajat.

Paikallistasolla päätöksenteosta vastaa piirien hallitukset ja yksittäisten klubien johtajat.

 

Lions Clubin toimintaa

Kansainvälinen toiminta

Maailmanlaajuisesti Lions Club auttaa apua tarvitsevia, edistää maailmanrauhaa, edistää erilaisia hankkeita ja projekteja sekä kerää rahaa hyväntekeväisyyteen erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla.

Koska järjestö toimii kerää hallintoon ja toimintaan vaadittavat varat jäseniltään, lahjoitetaan yleisöltä kerätyt varat lyhentämättömänä hyväntekeväisyyskohteille.

Kansainvälisesti Lions Club tekee yhteistyötä muun muassa YK:n, UNESCON:n, UNICEF:n sekä WHO:n kanssa.

Lions Clubs International Foundation tukee paikallisia Lionsklubeja toteuttamaan hyväntekeväisyysprojekteja. LCIFin motto on “Lions helping Lions serve the world”.

LCIF on mahdollistanut muun muassa seuraavat kansainväliset projektit:

 • SightFirst-ohjelmat: Yksi Lions Clubin suurimmissa projekteista, jonka tavoite on parantaa ja ennaltaehkäistä sokeutta ympäri maailman. Tähän kuuluvat muun muassa Childhood Blindness Project, Sight for Kids sekä Lions Eye Health Program.
 • Sairauksien ja vammojen ehkäisy- ja parannusohjelmat: Lion Clubin suurimpiin ohjelmiin lukeutuvat muun muassa diabeteksen ehkäisy ja tietoisuuden lisääminen, palveluiden tarjoaminen kuulovammaisille sekä edullisempien kuulolaitteiden hankkimista avustava projekti.
 • Nuorisotoiminta: LCIF on edistänyt paikallisten nuorisojärjestöjen syntymistä. Nuorisojärjestöjä on laajalti ympäri maailmaa.

Näiden suurten projektien lisäksi Lions Club on edistänyt syöpätutkimuksia, sekä edistänyt muun muassa HPV-rokotteen kehitystä.

 

Sokea mies kepin kanssa valmistautumassa portaisiin

Toiminta kotimaassa

Suomalaiset Lionsklubit keräävät varoja erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin sekä tarjoavat käytännön palvelutöitä apua tarvitseville.

Suomen Lions-liitolla on lukuisia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa lionit toteuttavat erilaisia hyväntekeväisyystempauksia. Lahjoittamalla Suomen Lionsklubien keräyksiin tuet paikallisia hankkeita.

Suurimmat Suomen Lionsklubien toteuttamat hyväntekeväisyystempaukset ovat Punainen Sulka -kampanjat, joiden tuotot ohjataan syöpätyön, vanhuksien, sotaveteraanien sekä eri vammaisjärjestöjen hyväksi.

Suomalaiset paikallisklubit toimivat yhteistyössä muun muassa Sydänliiton, Diabetesliiton Nenäpäiväkeräyksen, Hiihtoliiton sekä Lastenklinikoiden Kummien kanssa.

Suomen Lionit auttavat tasapuolisesti eri-ikäisiä apua tarvitsevia. Suomen Lions-liitto tunnetaan suurista kampanjoista lasten ja nuorten auttamiseksi. Leoklubit, koulutus- ja valmennusohjelmat, nuorisovaihto sekä nuorista muusikoista koostuva Orkester Norden ovat esimerkkejä kotimaisesta nuoria auttavasta toiminnasta. Suomen Lionsklubeilla on myös vuodesta 1986 asti toiminut Sri Lankan kummilapsiohjelma.

Suomen Lionsklubit tarjoavat myös käytännön palvelua apua tarvitseville. Klubilaiset auttavat aktiivisesti vanhustenhoidossa, rakentavat talkoovoimin ulkoilupaikkoja ja partiomajoja sekä avustavat muun kuulo- ja näkövammaisia.

Lapset ja nuoret

Nuorisojärjestöt

Lions Club Internationalin lipun alle lukeutuu useita nuorisojärjestöjä. Yleisimpiin nuorisojärjestöihin lukeutuu ympäri maailmaa toimivat Leo-klubit, joiden jäsenten ikähaarukka on 12-18 vuotta. Leo-klubeihin kuuluu yhteensä 200 000 nuorta yli 140 maasta. Ensimmäiset Leo-klubit perustettiin jo vuonna 1957.

Leo-klubit toimivat paikallisten Lionsklubien alaisuudessa, ja ovat rahoittavat toimintansa paikallisklubin tarjoamalla sponsoroinnilla.

Leo-klubien tavoite on toimia mukana suuremmissa hyväntekeväisyysprojekteissa, sekä järjestää omia tempauksia joilla kerätään rahaa terveydenhuollon, vanhuksien, lasten sekä vammaisten hyväksi.

Nuorisojärjestöjen lisäksi eri maiden paikallisklubien alaisuudessa toimii myös opiskelijajärjestöjä (Campus Lions Club). Opiskelijajärjestöihin kuuluu yhteensä 13000 opiskelijaa eri yliopistoista ympäri maailman.

Apua tarvitsevat lapset ja nuoret

Nuorten ja lasten auttaminen on ollut jo pitkään yksi Lions Clubin tärkeimmistä ohjelmista. Vuonna 2003 perustettu The Lions Service for Children (LSC) on kansainvälinen hanke lasten ja nuorten terveydenhuollon ja koulutuksen edistämiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten viranomaisten, opettajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Lions Club toimii myös yhteistyössä UNICEFin kanssa edistäen lasten koulutusta kriisialueilla. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa lasten koulunkäynnin jatkuminen suuremmankin kriisin sattuessa.

2009 käynnistetty Lions Children First -kampanja edistää lasten ja nuorten auttamista entisestään. Kampanja on synnyttänyt lukuisia varainkeruutempauksia apua tarvitsevien lasten hyväksi, sekä edistänyt lasten auttamista käytännön tasolla.