Tavoitteena puhtaat vedet

Joulukonserttimme ”What a Wonderful World of X-mas” tavoitteena on turvata puhtaan veden olemassaolo myös tuleville sukupolville. Yksi tapa tämän turvaamiseksi on kehittää lasten ajattelutapaa ja luontosuhdetta kouluissa tehtävällä monipuolisella vesiensuojelun opetuksella. Siksi konsertin tuotoilla rahoitetaan opettajille suunnatun Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksen täydentämistä ja opetusmateriaalien kehittämistä vesiensuojelun huomioimiseksi koulutyössä.

”Yksi asia on vaikeaa maailmassa ilman puhdasta vettä. Elämä. Ja sen pelastamisessa juuri sinä olet tärkeä.”

Lions Quest -ohjelma on opettajien keskuudessa huippusuosittu. Se on kasvattajille suunnattu selkeästi jaksotettu, tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Sitä tekevät Lions Quest kouluttajina toimivat opettajat ja rahoittavat Lions klubit. Lions Quest -ohjelma on valmis ja hyväksi todettu kanava kouluttaa opettajia tekemään vesistönsuojelua kouluissa.

Lue lisää: