Sähköpostilistan rekisteriseloste

Laatimispäivä 26.10.2012

Rekisteriä pitää Lions Club Tapiola.

Rekisteri on tarkoitettu hyvantekevaisyyskonsertti.org lukijoiden ilmoittamien sähköpostiosoitteiden säilyttämiseen sähköisen tiedottamisen tarkoituksiin. Listan jäsenille tiedotetaan ainoastaan hyväntekeväisyyskonserttiin liittyvistä asioista ja niiden tuottojen käyttökohteista.

Listan jäsenille lähetetyissä viesteissä sähköpostiosoitteet pidetään toisistaan erillään eikä tietty listalla olija saa muiden sähköpostiosoitteita listalta tietoonsa.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan sähköpostiosoite kun hän ilmoittaa sen hyvantekevaisyyskonsertti.org -nettisivustolla olevalla lomakkeella tai ilmoittaa muuten rekisterinpitäjälle halukkuutensa liittyä listalle. Asiakas voi milloin tahansa poistua listalta uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

Tietoja käyttää vain Lions Club Tapiola. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tiedot on tallennettu järjestelmään ja ne säilytetään ulkopuolisilta suojatulla palvelintietokoneella.