admin
on
10 joulukuun, 2022

Lions Clubin suurimmat hankkeet

Lionsklubit ympäri maailmaa ovat osallistuneet erilaisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin aina järjestön perustamisesta lähtien.

Koko pitkän historiansa aikana Lionsklubit ympäri maailmaa ovat järjestäneet suuria hyväntekeväisyysprojekteja ja -hankkeita niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Paikallisjärjestöjen hankkeet keräävät varoja paikallisille avun tarvitsijoille erilaisilla tempauksilla ja keräyksillä. Paikalliset tempaukset toteutetaan usein yhteistyössä paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, ja rahoitetaan joko varainkeruutapahtumilla tai Lions Club Internationalin apurahoilla.

Lions Club International on ollut mukana suurissa kansainvälisissä projekteissa joiden apu keskittyy kriisialueiden tukemiseen sekä maailmanrauhan ja ympäristönsuojelun edistämiseen. Pitkän historiansa aikana Lions Club on osallistunut myös taisteluun erilaisia tauteja ja sairauksia vastaan. Lions Club tunnetaan muun muassa taistelustaan sokeutta, diabetestä ja erilaisia syöpiä vastaan.

Lions Club Internationalilla on yhteensä viisi päähanketta ja avustuskohdetta, jotka ovat näkökyvyn edistäminen, lapsuusiän syövän ennaltaehkäisy ja hoito, diabeteksen hoito ja ehkäisy, nälän helpottaminen sekä ympäristönsuojelu.

SightFirst Program (suom. Näkökyky kaikille)

Yli 30 vuotta sitten aloitettu SightFirst-ohjelma on yksi Lions Clubin suurimmista hankkeista. SightFirst on yläkäsite useille maailmanlaajuisille projekteille, joiden päätavoitteena on sokeuden ennaltaehkäisy, edistää sokeiden näkövammaisten koulutusta, tarjota näkökykyyn liittyviä palveluita sekä lisätä tietoisuutta.

SightFirst-ohjelman alaisia projekteja on toteutettu yhteensä lähes 1400 kappaletta 117 eri maassa.

SightFirst-ohjelman tilastoja:

 • Yli 372 dollaria lahjoitettu eri 
 • Yli 2,3 miljoonaa koulutettua näköhuollon ammattilaista
 • 9,6 toteutettua kaihileikkausta
 • 197 miljoonaa jaettua annosta Zithromaxia trakooman hoitoon ja torjuntaan
 • 955 000 toteutettua trakoomaleikkausta
 • 325 miljoonaa jaettua annosta Mectizania

SightFirst-projekteissa ovat etusijalla alipalvellut väestönosat, joilla näkökykyyn liittyvien palveluiden saatavuus on joko taloudellisista, maantieteellisistä tai sosiaalisista syistä heikolla tasolla. Alipalvelluille väestönosille pyritään hankkimaan kaikkien saatavilla olevaa korkealaatuista ja tasa-arvoista palvelua.

Lionit ympäri maailman osallistuvat projektien suunnitteluun, hallintaan ja järjestämiseen sekä varainkeruuseen. Vapaaehtoistyöllä ylläpidetyt projektit tarjoavat vahvan pohjan näkövammaisten palveluille vähävaraisilla alueilla tarjoten koulutusta ja konsultaatiota palveluiden infrastruktuurin luomiselle.

SightFirst-projekteja on järjestetty yhteistyössä muun muassa Maailman terveysjärjestön (WHO) sekä Johnson & Johnsonin kanssa. Suurimmat ja pitkäkestoisimmat yksittäiset hankkeet ovat Burkina Fason, Vanuatun sekä Kiinan projektit, jotka ovat jatkuneet aina ohjelman alkuajoista asti.

SightFirst Kiinassa

Ylivoimaisesti suurin ja menestyksekkäin näistä hankkeista on Kiinan SightFirst-hanke, joka on mahdollistanut miljoonia ilmaisia silmäleikkauksia Kiinan asukkaille, sekä kerännyt miljoonia dollareita rahaa näön terveyden edistämiseksi. Hake on edistänyt hoitoon pääsyn mahdollisuutta sekä muun muassa eliminoinut sokeuttavan trakooman lähes kokonaan Kiinasta.

Yli 20 prosenttia koko maailman kaihipotilaista on kiinalaisia. Kiinalaisten kaihitapausten määrän ennustetaan kasvavan noin 400 000 vuodessa. Lions Clubin yhteistyö Kiinan hallituksen kanssa on edistänyt näön terveydenhuoltoa sekä ehkäissyt kaihia huomattavasti tarjoamalla helposti saatavilla olevaa hoitoa jokaiselle sitä tarvitsevalle.

Projektin myötä Kiinassa suoritettujen onnistuneiden kaihileikkausten määrä on jopa yli kaksinkertaistunut projektin alkuaikojen lukemiin nähden. Tällä hetkellä käydään neuvotteluita menestyksekkään hankkeen neljännen vaiheen aloittamisesta.

SightFirst Suomessa

Suomalaiset Lionsklubit ovat olleen aktiivisesti mukana näönsuojelun edistämisessä. Suomalaiset lionit ovat rahoittaneet aktiivisesti trakooma- ja kaihileikkauksia, edistäneet alan ammattilaisten koulutusta sekä keränneet silmälaseja.

Suomen Lionsklubien suurin yhteishanke on ollut Sri Lankan silmäsairaalan rakentaminen ja ylläpitäminen.

Suomalaiset Lionit ovat onnistuneet keräämään näönsuojeluun miljoonia euroja.

SightFirst-ohjelman strategia:

 • Hankkia erilaisia näkökykyyn liittyviä palveluita
 • Kouluttaa näönhuollon henkilökuntaa
 • Modernisoida näönhuollon infrastruktuuria
 • Edistää näkövammaisten osallistumista koulutukseen
 • Tietoisuuden lisääminen
 • Painotus monipuoliseen näönhuoltoon

LCIF x Global HOPE – Taistelu lapsuusiän syöpää vastaan

Vuonna 2017 Lions Club International yhdisti voimansa Global HOPE -järjestön kanssa ehkäistäkseen lapsuusiän syöpää köyhissä valtiossa. Hankkeen tavoitteena on edistää hoidon ja lääkkeiden saatavuutta, ammattilaisten koulutusta, tekniikan ja välineiden kehittämistä sekä sosiaalisten ja kulttuuristen esteiden poistaminen.

Vuodesta 2019 lähtien Lions Club International on menestyksekkäästi edistänyt syöpähoidon infrastruktuuria sekä parantanut hoitomahdollisuuksia Botswanassa, Malawissa sejä Ugandassa.

Yhteistyöhanke koostuu kolmesta osasta:

 • Lions Club Internationalin tarjoama kahden miljoonan dollarin lahjoitus
 • Paikallisten Lions Club -jäsenten osallistuminen Global HOPE -toimintaan.
 • Varainhankinta projektin laajentamiseksi uusien yhteistyökumppanien avulla.

Lions Diabetes – Kansainvälinen taistelu diabetesta vastaan

Lion Diabetes -ohjelman tavoitteena on erilaisten paikallisten ja kansainvälisten projektien avulla ennaltaehkäistä ja hoitaa diabetestä, lisätä tietoisuutta sekä parantaa diabeteksen kanssa elävien ihmisten elämää.

Ohjelma koostuu pienemmistä projekteista, joita ovat muun muassa Strides-tapahtumat, jotka fyysisen liikunnan ja erilaisten aktiviteettien kautta edistävät tietoisuutta diabeteksesta, erilaiset vertaistukiryhmät jotka kannustavat ryhmän jäsenten väliseen tukemiseen, ilmaiset kakkostyypin diabeteksen seulontatapahtumat sekä diabetesleirit, jotka opettavat nuorille taitoja taudin hoitamiseksi.

Lions Club International tukee paikallisia diabeteshankkeita erilaisilla säätiön myöntämillä apurahoilla, joita hyödynnetään tapahtumien sekä suurempien projektien edistämiseksi.

Yksi suurimmista ohjelmaan kuuluvista projekteista on Fraser Valleyn lionien rahoittama Cooking Up Kindness. Projektissa paikalliset lionit mahdollistivat opetuskeittiön diabetestä sairastaville. Opetuskeittiön tavoitteena on opettaa diabeetikoille terveellisen ruuan valmistusta.

Projekti on täysin Lions Clubin rahoittama. Kokonaiskustannukset olivat noin 41 000 dollaria, joka kuitattiin järjestön myöntämällä apurahalla. Projekti ei ole suunnattu vain diabeteksen hoitoon, vaan siinä yhdistyy myös Lions Club Internationalin taistelu nälkää vastaa ja tavoite mahdollistaa jokaiselle laadukasta ja terveellistä ruokaa.

Onnistuneen projektin myötä Fraser Valleyn lionsklubi valittiin yhdeksti vuoden 2021 Kindness Matters -palkinnon voittajista.

Nälän helpottaminen – Terveellistä ja laadukasta ruokaa kaikille

Nälän helpottaminen on ollut yksi Lionien päätavoitteista jo vuosikymmenien ajan. Lions vs Hunger -hankkeet pyrkivät edistämään hyvinvointia eri puolilla maailmalla tarjoamalla kaikille mahdollisuuden terveelliseen, ravitsevaan ja laadukkaaseen ruokaan.

Lionit ympäri maailmat näkevät nälän ja riittämättömän ravinnon vaikutuksen kriiseihin ja niden syntymiseen, minkä vuoksi Lions Vs. Hunger on yksi Lions Club Internationalin tärkeimmistä hankkeista.

Lion vs Hunger -hanketta tukee Lions Club Internationalin nälän helpottamiseen myöntämä apuraha. Piireittäin haettavan apurahan määrä vaihtelee kymmenen- ja sadantuhannen dollarin välillä. Apurahaa hyödynnetään erilaisissa nälkää ehkäisevissä hankkeissa.

Lions vs Hunger -ohjelmaan kuuluvia projekteja ovat muun muassa ruokapankkien, ruokavarastojen ja ruuanjakelupisteiden perustaminen, kuolujen ruokaloiden toiminnan tukeminen ja laajentaminen tai erilaisten tarvikkeiden hankkiminen ja lahjoittaminen eri organisaatioille. Projektit voivat myös edistää ruuan jakelua ja kuljetusta.

Suomessa suurin nälkää helpottava projekti on vuosittainen Nälkäpäiväkeräys, jonka tuotot tilitetään lyhentämättömänä valitulle kohteelle nälänhätää ehkäisevään työhön.

Ympäristönsuojeluhankkeet – Lionit vastaan ilmastonmuutos

Aina Lions Clubin alkuajoista lähtien Lionit ympäri maailman ovat kunnostautuneet ympäristönsuojelussa erilaisilla kansallisilla ja kansainvälisillä projekteilla. Ympäristönsuojelu onkin viides ja listan viimeinen Lions Clubin päähankkeista.

Lionsklubit ympäri maailman edistävät ympäristönsuojelua omilla projekteillaan, joiden tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua sekä innostaaa paikallisia kohti vihreämpiä elämäntapoja ja osallistumaan ympäristön suojeluun.

Paikallistason ympäristönsuojeluprojektit voivat olla esimerkiksi kierrätystapahtumia tai esimerkiksi puiden istuttamista talkoovoimin.

Suomen Lions-liton suurin ympäristöhanke oli vuosina 2018-2020 toteutettu Leijonat puhtaan veden puolesta. Hanke oli Suomen ympäristöministeriön rahoittama ja projektia suojeli Lions Club Internationalin presidentti Gudrun Yngvadottir.

Hanke edisti suomalaisten Lionien ja Leojen vesistönsuojelua tarjoten täysin uusia keinoja osallistua vesien suojeluun ja integroida sen osaksi palveluarkea. Hanke synnytti kokonaan uuden vapaaehtoisen vesistönsuojelun mallin, jonka myötä Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke näkyy osana Lionien toimintaa vielä tänäkin päivänä työryhmän vetämänä.