Lions Club Tapiolan historia

Espoon vanhin Lions klubi, vuodesta 1956.

Lionismi tuli Suomeen vasta 1950. Tapiolan klubi täytti juuri 40 vuotta ollen 65. klubi Suomessa. Espoossa toimii yhteensä 19 klubia.

Klubin perustaminen liittyy läheisesti Tapiolan puutarhakaupungin syntyyn vuonna 1956. Tällöin oli Tapiolassa valmiina noin 1000 asuntoa ja asukkaita runsaat 3000. Koska Tapiola oli vasta syntymässä, oli luonnollista, että klubimme aktiviteettien pääkohteeksi otettiin lapset ja nuoriso. Suurimpana puutteena oli riittävät kokoontumistilat. Sen vuoksi jo ensimmäisenä toimintavuotenaan klubi rakensi partiolaisille Opinmäkeen majan, joka annettiin Tapiolan Eräpoikien käyttöön. Viisi vuotta myöhemmin nousi naapuriksi toinen maja, joka luovutettiin Tellervoisten käyttöön. Valitettavasti kumpikin maja on joutunut tuhopolton uhriksi. Ne on rakennettu uudelleen entistä ehompana.

Alkuvuosina varoja hankittiin mm. Tapiolan puhelinluettelon, Tapiola-Otaniemi-kartan, Osto-ja palveluoppaan sekä Terveydenhoitohakemiston avulla. Julkaisut palvelivat samalla tietolähteenä Tapiolan koko uutta asujamistoa samalla kun ne ilmoitus-ja myyntituloina kartuttivat klubin hyväntekeväisyysvaroja. Ladyilla on ollut merkittävä osuus klubin palvelutoiminnassa heidän järjestäessään mm. kahvikonsertteja kodeissa, erilaisia juhlia ja kirpputoreja. Vuonna 1980 he lahjoittivat klubille oman lipun.

Ehkä poikkeuksellisin tapahtuma klubin historiassa oli kopiolaitos Monikko Oy:n perustaminen vuonna 1960. Yhtiön voittovarat tuli yhtiöjärjestyksen mukaan käyttää nuorisotoiminnan tukemiseen. Vaikeuksia riitti eikä yhtiön toimintaa saatu kannattavaksi, koska yhtiön johtaminen klubin hallituksen toimesta ei voinut pitkän päälle toimia. Syksyllä 1969 yhtiön osakekanta myytiinkin ja huokaistiin helpotuksesta. Myynnistä saaduilla varoilla perustettiin lahjoitusrahasto, jonka tuotolla on vuosittain rahoitettu lahjakkaiden vähävaraisten nuorten stipendejä. Onpa varoilla hankittu meripartiolaisille myös purjevene.

Talkoovoimin klubin toimesta rakennettiin Otaniemestä 1960 tieyhteys Tapiolaan. Klubi oli myös aloitteentekijänä teatteritilojen saamiseksi Tapiolaan, joka sittemmin johti Kulttuurikeskuksen perustamiseen.

Tapiolan nuorison ohella Kaunialan sotavammasairaala, sen toverikunta, SOS-lapsikylä ja Rinnekoti-säätiö ovat olleet klubin avustusten kohteena niin aineellisessa kuin palvelumielessä.

Ulospäin suuntautuvan toiminnan lisäksi klubin veljien keskinäisellä kanssakäymisellä ja yhteistyöllä on merkittävä rooli lions-toiminnassa. Klubin sisäistä henkeä ja yhteenkuuluvuutta edistetään järjestämällä kokousten sisältö mahdollisimman kiinnostavaksi, erilaisia sosiaalisia tilaisuuksia ja talkoita. Klubimme on varsinainen Leijona klubi ilman naisjäseniä. Jäsenistön rakenteessa pyritään huomioimaan niin ikä kuin eri ammattialojen edustus. Jäsenmäärä on tällä hetkellä runsas 30, jäsenistön keski-ikä n. 50 v ja edustettuina ovat niin yrittäjät, virkamiehet, yritysjohtajat, eri alojen asiantuntijat kuin taiteilijat. Klubin jäseneksi kutsutaan ja tärkeimpänä jäsenyyskriteerinä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana klubin toiminnassa. Klubiveljet kokoontuvat kerran kuukaudessa kokoukseen Tapiola Gardeniin. Asioiden valmistelu tapahtuu hallituksessa ja sen alaisissa toimikunnissa.

Juhlavuosi 1996/1997

Lions Club Tapiola juhli 40-vuotista toimintaansa vuonna 1996 Tapiolaan perustetun Lions- puiston (Opinmäki) merkeissä. Klubi valittiin juhlavuonna lohkonsa parhaaksi klubiksi Veli Tomi Vainikan toimiessa presidenttinä. Kansainvälisen Melvin Jones-jäsenyyden saivat veljet Ari Malmio ja Esko Tikkanen ansiokkaasta toiminnastaan klubin hyväksi.

Klubin veljeskuntaan ovat kuuluneet mm. Olli Antila , Jukka Haavisto , Kauko Kokko, Kauko Käyhkö, Olavi Lindblom, Auvo Nuotio, Pekka Pesola, Urpo Ratia, Kauko Rastas, Yrjö Riikonen, Veikko Santala, ja Ossi Törrönen.

Kuten jo aiemmin totesin, klubin toiminnan pääkohteena Tapiolan alkuajoista lähtien on ollut Espoon nuorison harrastusten ja kulttuuritoimintojen tukeminen sotainvalidien ohella. Näkyvänä merkkinä tästä ovat Tapiolan Opinmäessä sijaitsevat tyttöjen ja poikien partiomajat. Stipendivaroja lahjakkaille nuorille on kerätty konserteilla, tanssiaisilla ja muilla yleisötapahtumilla. Juhlavuoden kunniaksi jaettiin normaalin stipendisumman lisäksi 1000 mk kutakin vuotta kohden eli 40 000 mk, josta vuosijuhlassa jaettiin 15 000 mk Päiväkoti Tuohimäelle ja 10000 mk Kaunialan Toverikunnalle. 30-vuotisjuhlan merkeissä lahjoitettiin meripartiolaisille purjevene.

Merkkipäivän juhlistamiseksi klubi kunnosti yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa Tapiolan Opinmäen puistikon Lions puistoksi, jonka symboli on kuvanveistäjäveli Kari Juvan luoma tunnuskivi, joka paljastettiin juhlavasti syntymäpäivänä.

Toimintavuosi 1997/1998

Poikien nuorisomajan lattian peruskorjaus saatettiin talkoovoimin loppuun viime kesänä. Lions- puistossa sijaitsevien nuorisomajojen ongelmaksi on muodostunut jatkuva ilkivalta niin murtojen kuin ikkunoiden rikkomisten muodossa. Ongelman tekee ristiriitaiseksi se, että toiset nuoret tekevät ilkivaltaa toisille nuorille. Leijonat toivoisivatkin, että niin majoja käyttävät partiolaiset kuin ilkivaltaa tekevät nuoret miettisivät, mitä asian suhteen voitaisiin tehdä.

Viime marraskuussa Kulttuurikeskuksessa järjestetyn hyväntekeväisyyskonsertin tuotosta n. 33 000 mk käytetään tähän huumeliitteeseen 20 000 mk, opettajien Lions Quest-koulutukseen 7 000 mk ja loppuosa nuorisostipendeihin.

Revontulen ja Jousenkaaren kouluissa järjestetään huumejulistekilpailu.

Kuluvana toimintavuonna on jatkettu Revontulen koulun opettajien Lions Quest -koulutusta, joka tähtää erilaisten käytännön valmiuksien antamiseen nuorille. Asiasta on koulutukseen osallistuneen opettajan haastattelu toisaalla tässä liitteessä.

Valmistautuminen seuraavaan Pohjoismaiseen varainkeräysaktiviteettiin toimintavuonna 1998/99 ”Pohjolan Punaiseen Sulkaan ” on aloitettu myös klubin piirissä. Sillä kerätään varoja sotainvalidi-,veteraani-ja vanhustyöhön.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
GOOGLE