admin
on
16 maaliskuun, 2023

Lions Club edistää kestävää rakentamista Suomessa

Kestävä rakentaminen on kestävän kehityksen peruspilareita, ja tekemäll oikeita valintoja voit pienentää rakentamisesta syntyviä päästöjä, sekä varmistaa pitkäikäisen ja energiatehokkaan kodin, joka on ekologinen koko elinkaarensa ajan.

Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi tärkeimpiä Lions Clubin perusarvoja. Paikallisklubit ympäri maailmaa järjestävät toinen toistaan suurempia suurempi ympäristöhankkeita ja -tempauksia ympäristön pelastamiseksi.

Suomen Lions Club kannustaa jokaista yksilöä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Aikaisemmin jaoimme vinkkejä ekologisiin remontteihin sekä sähkön säästöön, mutta tällä kertaa keskitymme vielä suurempaan aihepiiriin: kestävään rakentamiseen.

Kestävä rakentaminen on kestävän kehityksen peruspilareita, ja tekemäll oikeita valintoja voit pienentää rakentamisesta syntyviä päästöjä, sekä varmistaa pitkäikäisen ja energiatehokkaan kodin, joka on ekologinen koko elinkaarensa ajan.

Keräsimme yhteen vinkkejä, joilla jokainen paikallisjärjestö ja yksittäinen Lioni voi omalla kohdallaan edistää kestävämpää ja luonnonmukaisempaa rakentamista.

Mitä on kestävä rakentaminen?

Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan rakennusten suunnittelua, rakentamista sekä ylläpitoa niin, että ne ne ovat koko elinkaarensa ajan ympäristöystävällisiä, taloudellisesti kannattavia ja sosiaalisesti kestäviä. Kestävä rakentaminen pyrkiin siis vähentämään rakentamisesta syntyvää ympäristökuormitusta sekä parantamaan ihmisten hyvinvointia

Kestävän rakentamisen keskeisiä elementtejä ovat muun muassa energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden käyttö, veden ja materiaalien säästeliäs käyttö, ympäristöystävällisten materiaalien hyödyntämine, laadukas sisäilma, jätehuolto sekä rakennusten sopeuttaminen ympäristöön.

Kestävä rakentaminen on merkittävä osa kestävää kehitystä ja se edistää ympäristönsuojelua sekä kestävää taloudellista kasvua.

Kestävän rakentamisen käytäntöjä voidaan soveltaa monenlaisiin rakennuksiin, kuten asuinrakennuksiin, toimistorakennuksiin, kouluihin, terveydenhuollon rakennuksiin ja teollisuusrakennuksiin.

Kestävän rakentamisen käytäntöjen huomioiminen alusta alkaen rakennushankkeessa voi johtaa merkittäviin taloudellisiin säästöihin, parempaan sisäilman laatuun ja lisätä rakennuksen arvoa pitkällä aikavälillä.

12 vinkkiä kestävämpään rakentamiseen

Kestävä rakentaminen on yhä tärkeämpää yhteiskunnassamme, sillä ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat vaativat meiltä kestävämpiä ja ekologisempia rakennuksia.

 1. Käytä kestäviä ja ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja: Valitse materiaaleja, jotka kestävät pitkään ja ovat helppoja kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisesti. Esimerkiksi aito hirsi on kestävä ja uusiutuva materiaali, kun taas muovit ja betoni ovat ympäristölle haitallisempia.
 1. Panosta energiatehokkuuteen: Suunnittele rakennus niin, että se käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi hyödyntämällä aurinkoenergiaa, eristämällä hyvin ja valitsemalla energiatehokkaat laitteet ja valaistus.
 1. Käytä paikallisia materiaaleja ja tavarantoimittajia : Käytä paikallisia materiaaleja, sillä niiden kuljetusmatkat ovat lyhyempiä ja hiilijalanjälki pienempi. Lisäksi paikalliset materiaalit voivat olla ympäristöystävällisempiä, sillä niiden tuotanto ja hankinta on lähempänä.
 1. Suunnittele tilat järkevästi: Suunnittele tilat niin, että ne ovat joustavia ja käyttötarpeiden mukaan muunneltavissa. Tämä mahdollistaa rakennuksen pitkän käyttöiän ja vähentää tarvetta uudelleenrakentamiselle.
 1. Ota sadevesi talteen: Kerää sadevesi talteen ja käytä sitä puutarhan kasteluun tai wc:n huuhteluun. Tämä vähentää vesilaskuja ja säästää juomavettä.
 1. Huolehdi ilmanvaihdosta: Huolehdi ilmanvaihdosta niin, että sisäilma on terveellistä ja laadukasta. Hyvä ilmanvaihto myös vähentää kosteusvaurioiden riskiä ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.
 1. Huomioi jätehuolto: Suunnittele rakennukseen hyvät jätehuoltojärjestelmät ja lajittele jätteet oikein. Tämä mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja vähentää jätemääriä.
 1. Valitse kestävä rakennuspaikka: Valitse rakennuspaikka huolellisesti niin, että se on kestävä valinta ympäristön kannalta. Vältä esimerkiksi rakentamista suojelluille tai herkille alueille, kuten metsiin, vesistöjen lähelle tai luonnonsuojelualueille.
 1. Huolehdi energiatehokkaasta lämmityksestä: Valitse energiatehokas lämmitysjärjestelmä, joka vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tämä voi olla esimerkiksi maalämpö, aurinkolämpö tai pellettilämmitys.
 1. Suosi kestävää suunnittelua: Huomioi kestävyys jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi suunnittelemalla tilat mahdollisimman tehokkaasti ja välttämällä turhia kulmia ja nurkkia voidaan vähentää rakennusmateriaalien tarvetta ja kustannuksia.
 1. Rakenna kestävästi myös sisätiloissa: Kestävä rakentaminen ei rajoitu pelkästään rakennuksen ulkopuolelle. Myös sisätiloissa kannattaa käyttää kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätysmateriaaleja ja luonnonkiviä.
 1. Ylläpidä rakennusta kestävästi: Kestävään rakentamiseen kuuluu myös rakennuksen ylläpito ja korjaaminen kestävällä tavalla. Esimerkiksi panostamalle rakennuksen ilmanvaihtoon ja vesikattoon voidaan ehkäistä kosteusvaurioita ja vähentää energiankulutusta. Ilmanvaihdon ylläpitoon soveltuu esimerkiksi suurtehoimurointi, joka on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas menetelmä.

Nämä vinkit ovat hyviä lähtökohtia kestävän rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Kestävä rakentaminen ei ainoastaan vähennä ympäristön kuormitusta, vaan se voi myös säästää kustannuksia ja parantaa rakennuksen käyttöikää ja arvoa pitkällä aikavälillä.

Kuinka voit edistää kestävää rakentamista omassa paikallisjärjestössäsi?

Lions Clubit ja paikallisjärjestöt voivat tukea kestävää rakentamista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen: Paikallisjärjestlöt voivat järjestää koulutustilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita, joissa jaetaan tietoa kestävästä rakentamisesta ja sen tärkeydestä ympäristön kannalta.
 1. Ympäristöystävällisten materiaalien käyttö: Paikalliset Lions Clubit voivat tukea kestävää rakentamista suosimalla ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätysmateriaaleja tai uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja tuotteita.
 1. Energiatehokkuus: Lions Clubit voivat kannustaa energiatehokkuuteen rakennuksissa ja edistää uusiutuvan energian käyttöä, kuten aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa.
 1. Yhteistyö muiden tahojen kanssa: Lions Clubit voivat tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen ja paikallisten viranomaisten kanssa kestävän rakentamisen edistämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kaiken kaikkiaan Lions Clubit ympäri maailman voivat tukea kestävää rakentamista monin eri tavoin, ja sen jäsenten aktiivisuus ja sitoutuminen voivat merkittävästi edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua.