admin
on
26 tammikuun, 2023

Hyväntekeväisyys ja rahankeruulaki – Neljä vinkkiä rahankeräyksiin

Rahankeräykset ovat Suomessa luvanvaraista toimintaa, joten huolehtimalla lupa-asiat kuntoon ennen keräyksen tai hyväntekeväisyystempauksen aloittamissa vältät ikävät yllätykset ja varmistat keräyksen sujuvan etenemisen. Keräsimme yhteen viisi vinkkiä rahankeräysten järjestämiseen, joiden avulla järjestät onnistuneen ja ennen kaikkea luotettavan hyväntekeväisyystapahtuman. Näillä vinkeillä pääset alkuun, ja tarkempaa tietoa rahankeräysten lakiasioista saat helposti osoitteesta finlex.fi, tai konsultoimalla lakimiestä. Huolehdi rahankeräyslupa…

Rahankeräykset ovat Suomessa luvanvaraista toimintaa, joten huolehtimalla lupa-asiat kuntoon ennen keräyksen tai hyväntekeväisyystempauksen aloittamissa vältät ikävät yllätykset ja varmistat keräyksen sujuvan etenemisen.

Keräsimme yhteen viisi vinkkiä rahankeräysten järjestämiseen, joiden avulla järjestät onnistuneen ja ennen kaikkea luotettavan hyväntekeväisyystapahtuman. Näillä vinkeillä pääset alkuun, ja tarkempaa tietoa rahankeräysten lakiasioista saat helposti osoitteesta finlex.fi, tai konsultoimalla lakimiestä.

Huolehdi rahankeräyslupa hyvissä ajoin

Ennen keräyksen aloittamista on tärkeää huolehtia asianmukaisisten lupien hankkimisesta. Lupamuotoon vaikuttaa keräyksen suuruus.

Lupa vaaditaan aina, oli kyseessä yksityishenkilön tai suuremman hyväntekeväisyysjärjestön keräys.

Lain mukaan rahankeräyslupa on aina pakollinen, mikäli aiot pyytää vastikkeettomia rahalahjoituksia yleisöltä. Lupahakemus tehdään suoraan Poliisihallitukselle sähköisenä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kerättyjen varojen käyttötarkoitus sekä selvitys varojenkeruun valvonnasta ja hallinnoinnissa.

Jos kyseessä on pieni rahankeräys, riittää pelkkä kirjallinen ilmoitus Poliisihallitukselle. Pienkeräyksen raja on 10 000 euroa.

Vinkit rahankeräyksen lupa-asioiden hoitamiseen:

 • Tee lupa-anomus hyvissä ajoin, hakemuksen käsittely kestää tapauksesta riippuen 2 – 4 kuukautta
 • Määritä etukäteen onko kyseessä pienkeräys vain suurempi rahankeräys. Rahankeräyksen lupamuoto määrittyy odotettavan keräyssumman mukaan
 • Huomioi lahjavero pienkeräyksissä

Suunnittele rahankeräys huolellisesti

Rahankeräys on suuri projekti, joten sen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Lupa-asioiden käsittely vie useamman kuukauden ja keräyksen organisointi ei tapahdu hetkessä, joten suunnittelu olisi hyvä aloittaa mielellään puoli vuotta ennen keräyksen suunniteltua ajankohtaa.

Vinkin rahankeräyksen suunnitteluun – Näin varmistat sujuvan, luotettavan ja laillisen keräyksen:

 • Tee lupa-anomus hyvissä ajoin
 • Määritä rahankeräykselle selkeä tavoite ja määritä keräyksen kohde
 • Avaa keräystili. Keräystili on perustettava suomalaiseen tai Euroopan Unionin alueella toimivaan talletuspankkiin. Kerätyt varat on pidettävä erillään luvanhaltijan muista varoista eikä keräystili voi olla yksityishenkilön henkilökohtainen pankkitili
 • Määritä rahankeräyksen vastuuhenkilöt
 • Suunnitte keräyksestä tiedottaminen ja viestintä

Hanki näkyvyyttä ja herätä luottamusta

Rahankeräyksen onnistuminen ilman riittävää näkyvyyttä on käytännössä mahdotonta. Perinteinen puskaradio jää tänä päivänä sosiaalisen median jalkoihin, joten sosiaalisessa mediassa läsnäolo on yksi avaintekijöistä onnistuneelle rahankeräykselle. Luo esimerkiksi Facebookissa tapahtuma tai keräykselle oma Instagram-tili.

Rahankeräyksen tiedotuksessa ja viestinnässä on tärkeä ilmoittaa kerättyjen varojen käyttötarkoitus sekä keräyksen kohde. Tiedotuksessa tulee myös ilmetä selkeästi keräysluvan numero.

Läpinäkyvällä viestinnällä herätät luottamusta.

Vinkit rahankeräyksen viestintään:

 • Määritä selkeä missio ja strategia
 • Tuo selkeästi esille keräyksen kohde ja kerättyjen varojen käyttötarkoitus
 • Markkinoi keräystä sosiaalisessa medialla
 • Panosta läpinäkyvään viestintään, pyri herättämään luottamusta
 • Tuo selkeästi esille keräyksen lupanumero

Järjestä tapahtuma tai tempaus

Erinomainen keino edistää rahankeräystä on järjestää hyväntekeväisyystapahtuma tai -tempaus. Tapahtuma voi olla esimerkiksi hyväntekeväisyyskonsertti, jokin koko perheen aktiviteetti, hyväntekeväisyyshuutokauppa tai arvonta.

Tapahtumien yhteydessä voidaan järjestää myös maksullinen ruoka- tai kahvitarjoilu, joiden tuotto menee suoraan keräyspottiin. Tarjoilu voidaan järjestää talkoovoimin tai pyytämällä sponsorointia tai lahjoituksia yrityksiltä.

Ruokatarjoilun lisäksi järjestö voi myydä kannatustuotteita, kuten t-paitoja, pinssejä tai viirejä, joiden tuotto on täysin verovapaata.

Vinkit hyväntekeväisyystapahtuman järjestämiseen:

 • Varaa tapahtumapaikka ja -aika hyvissä ajoin
 • Tunnista tapahtuman kohderyhmä ja järjestä tapahtumaa vastaamaan sitä
 • Erotu joukosta, ole luova tapahtumaa suunnitellessa
 • Järjestä maksullinen ruoka- ja kahvitarjoilu jos mahdollista
 • Määritä tapahtumalle tarkka budjetti
 • Aloita sponsorien ja yhteistyökumppanien etsiminen hyvissä ajoin
 • Valitse yhteistyökumppani tapahtumaan sopivaksi

Yhteenveto – Rahankeräyksen muistilista

Rahankeräyksen toteuttaminen on pitkä prosessi, joka vaatii pitkän suunnittelun. Keräsimme loppuun näppärän muistilistan keräyksen suunnitteluun, jolla varmistat onnistuneen, luotettavan ja ennen kaikkea laillisen keräyksen.

 • Hanki riittävät keräysluvat hyvissä ajoin. Alle 10 000 euron keräyksissä riittää pelkkä ilmoitus Poliisihallitukselle
 • Määritä keräykselle selkeät tavoitteet, missio ja strategia
 • Perusta keräystili kotimaiseen talletuspankkiin ja määritä varainhoitaja
 • Markkinoi keräystä sosiaalisessa mediassa
 • Järjestä hyväntekeväisyystapahtuma tukemaan keräystä.